Odder Kommune


Bygennemfarter i Odder kommune - herunder gennemfartsvejen ”Nygaardsvej/Kongshusvej” i Torrild – COWI rapport Juli 2017 - link


Odder Kommuneplan 2017-2029 - link

- Kommuneplan 2017-2029 - endelig vedtagelse - notat

- Svarbrev til indsigere - notat

- Notat med besvarelser af høringssvar - notat

- Kommentarer/høringssvar fra Torrild Lokalråd - notat


Odder Kommune Udviklingsplan 2014-2018 - link


Odder Kommuneplan 2013 - 2015

- Odder Kommuneplan 2013 - 2015 - folder

- 11 afgrænsede byer i landzonen (herunder Torrild) - folder

- Berådets besvarelse af indkomne bemærkninger mm. - notat

- Endelig vedtagelse af Odder Kommunplan - notat
rrild Lokalråd, for