Kontakt

lokalraadd@torrild.dk

Torrild Lokalråd

CVR-nummer: 38072331


Følgende er afktuel ordinære medlemmer af bestyrelsen for Torrild Lokalråd efter seneste Generalforsamling d.14.marts 2019, med efterfølgende konstituering:


Bestyrelsen efter valg og konstituering:

  • Gert Frederiksen, Bygaden 13C
  • Hans Erik Lykke Hansen, Bygaden 13A - formand
  • Heidi Pettersson, Vandværksvej 1- næstformand
  • Jesper Jensen, Skellergaardsvej 23
  • Mogens Bedsted, Vandværksvej 2 - kasserer


Suppleanter:

  • Ejgil Rasmussen, Bygaden 21
  • Lisbeth Skovgaard,Vandværksvej15Har du forhold i lokalområdet du ønsker Torrild Lokalråd skal se på, kan du altid henvende dig ved fremsendelse af e-mail til:


lokalraad@torrild.dk


rrild Lokalråd, for