Formål

rrild Lokalråd, for

Formål

 

Rådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Torrild og omegn bl.a. ved:

 

  • At være den lokale dialogpart med det offentlige, herunder Odder Kommune og derigennem fungere som lokalområdets stemme
  • At være kontaktled til andre lokalråd samt alle øvrige relevante organisationer m.v.,
  • At være paraplyorganisationen for områdets foreninger, handels-/erhvervsliv, institutioner, landbrug m.fl., og være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i området, og i kommunen som helhed,
  • At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling – herunder fysiske, kulturelle og demokratiske værdier,
  • At være byens talerør udadtil og indadtil,
  • At synliggøre Torrild og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og virke


Kommunale midler til aktiviteter og projekter i lokalområderne.

Rådet indgår tillige i Fordelingsrådet for Lokalråd i Odder Kommune, der forestår modtagelse, behandling og prioritering af ansøgninger om kommunale lokalrådsmidler til aktiviteter og projekter i lokalområderne.

Retningslinjer for vurdering af ansøgninger finder du her. Og ansøgningsskema finder du her.