Arbejdsform

rrild Lokalråd, for

Arbejdsform


Retningslinjer for Torrild lokalråds bestyrelses arbejde i forlængelse af lokalrådets målsætning og vedtægter.


Lokalrådets bestyrelse er i forhold til de sager, som den behandler, både politisk og på andre måder neutral. Den tager ikke stilling til de fremførte sager eller meninger herom.


Lokalrådets opgave er at være bindeled begge veje mellem lokalområdets borgere og kommunen, herunder at få de indbragte sager demokratisk og bedst muligt belyst og dernæst at oplyse borgerne i lokalområdet eller byrådet om de lokale forhold og tiltag.


Hvad bestyrelsen skal tage stilling til er alene, om de fremførte sager fra lokalsamfundet hører hjemme hos lokalrådet og dets bestyrelses sagsbehandling og dermed også, om det er sager der bør videresendes til byrådet/forvaltningen.

Vedrørende borgermøder og høringer arrangeret af lokalrådets bestyrelse:


Bestyrelsen har vedtaget følgende principper eller retningslinjer for borgermøder og høringer arrangeret af lokalrådet:

  • Når lokalrådet/bestyrelsen står som indkalder til borgermøde eller høring er bestyrelsen ansvarshavende og dermed bestemmende vedrørende emner, dagsorden og planlagte oplægsholdere samt udefra kommende deltagere.
  • Det indebærer, at bestyrelsen skal sørge for at mødet foregår i en demokratisk og neutral ramme. Indenfor denne ramme skal alle faktuelle oplysninger ligesom forskellige holdninger kunne fremføres, og bestyrelsen er forpligtet til at sørge for en åben, nuanceret og velafbalanceret debat mellem de fremmødte. 

                                                                                                                                                     

Lokalrådets bestyrelse v. formand Henning Olesen.

Torrild, februar 2014.