Idegrundlag

rrild Lokalråd, forNyt fra Torrild Lokalråd – Juli 2020


Nu sker der noget ift. trafiksikkerheden på gennemfarsstrækningen Nygaardsvej/Kongshusvej!


Med baggrund i den i 2017 gennemførte COWI trafiksikkerhedsinspektionen, fremkom en bruttoliste med konkrete, fysiske løsningsforslag ift. trafikken på landevejen gennem Torrild. Disse løsningsforslag har været fremlagt og behandlet på borgermøde i Torrild og kommentarer blev afgivet fra borgerne til COWI løsningsforslagene og blev siden indarbejdet i ’Udviklingsplan for Torrild’ - finder du her. Oprindelig COWI rapport kan du finder her.


Torrild står som lovet af Odder Kommune for tur i 2020, og i marts fik repræsentanter for Torrild Lokalråd forelagt de tiltag der er planlagt til gennemførelse. Efter gennemgang og kommentering af oplæg har Odder Kommune fået godkendt disse ved politiet og er nu i den endelige projekterings- og udmøntningsfase af to konkrete projekter.


Pga. Corona/COVID19 situationen måtte Torrild Lokalråds borgermøde og generalforsamling aflyses i foråret – men nu er Odder Kommune i gang, og vi giver her en introduktion til projekterne:

  • Hævet flade ved Kongshusvej/Skolevej T-kryds m. fodgængerovergang og lyssignal – se oplæg
  • Markant byport på Nygaardsvej ved nordvestlige bygrænse m. udbygget trafikchikane længere mod Gjesing – se oplæg


Det forventes at arbejdet går i gang i eftersommeren 2020. Først ved T-kryds Kongshusvej/Skolevej og siden med byport mod Gjesing. Nærmere følgere når Odder Kommune melder konkrete periode ud.


Der vil i perioder være behov for omkørsler – men også nærmere om dette når vi kender planerne.

Spørgsmål ell. kommentarer kan sendes til Torrild Lokalråd på mail: lokalraad@torrild.dk


Med Venlig Sommer-hilsen


Torrild Lokalråd – www.torrildlokalraad.dk


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Borgernes engagement i lokalråd kan være en måde at virkeliggøre demokratiske idealer om aktivt medborgerskab.

Ved at deltage i dialogen knyttes borgerne tættere til deres lokalområde, og det kan være med til at styrke følelsen af lokalt fællesskab og sammen-hængskraft


Kommunernes Demokratiprogram, Februar 2010