Formål

Torrild Lokalråd, formålRådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Torrild og omegn bl.a. ved:  • At være den lokale dialogpart med det offentlige, herunder Odder Kommune og derigennem fungere som lokalområdets stemme
  • At være kontaktled til andre lokalråd samt alle øvrige relevante organisationer m.v.,
  • At være paraplyorganisationen for områdets foreninger, handels-/erhvervsliv, institutioner, landbrug m.fl., og være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i området, og i kommunen som helhed,
  • At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling – herunder fysiske, kulturelle og demokratiske værdier,
  • At være byens talerør udadtil og indadtil,
  • At synliggøre Torrild og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og virke


Kommunale midler til aktiviteter og projekter i lokalområderne.Rådet indgår tillige i Fordelingsrådet for Lokalråd i Odder Kommune, der forestår modtagelse, behandling og prioritering af ansøgninger om kommunale lokalrådsmidler til aktiviteter og projekter i lokalområderne.Retningslinjer for vurdering af ansøgninger finder du her. Og ansøgningsskema finder du herRetningslinjer for vurdering af ansøgninger finder du herRetningslinjer for vurdering af ansøgninger finder du her. Og ansøgningsskema finder du her.
Copyright © All Rights Reserved