Idegrundlag

 

HUSK!!

Borgermøde torsdag den 19. januar,

klokken 19 til 21 i forsamlingshuset.

”Udviklingsplan for Torrild”

 

 

Borgernes engagement i lokalråd kan være en måde at virkeliggøre demokratiske idealer om aktivt medborgerskab.

Ved at deltage i dialogen knyttes borgerne tættere til deres lokalområde, og det kan være med til at styrke følelsen af lokalt fællesskab og sammen-hængskraft

 

Kommunernes Demokratiprogram, Februar 2010

 

Copyright © All Rights Reserved