Idegrundlag

Valgmøde i Torrild Forsamlingshus

Torsdag d. 26. oktober kl. 19:30-21:30

 

Tirsdag d. 21. november 2017 er der valg af 19 medlemmer til Byrådet i Odder Kommune. Det nye Byråd virker fra 1. januar 2018. Samtidig med valg til Byrådet afholdes der valg til Regionsrådet i Region Midtjylland.

 

Forud for selve valget afholdes valgmøde i Torrild Forsamlingshus. Et valgmøde er en paneldiskussion mellem politikere fra flere partier og med et publikum til at stille spørgsmål til politikerne. Samtlige opstillede partier til kommunevalget i Odder Kommune er inviteret til at deltage med én opstillet kandidat i panel.

 

På forhånd er følgende emner opstillet til paneldiskussion, men publikum skal være frie til at stille andre spørgsmål:

 

-Udvikling af landsbyområder

  • Hvordan sikres en god kommunikation mellem landsbyområder og kommune?
  • Hvordan landsbyerne kan gøres mere attraktive?
  • Hvad er en god børnepolitik for børn, der bor på landet. Pasnings muligheder, skole osv.?

-Cowi rapporten og trafikforhold i Torrild (link til rapporten)

  • Hvordan skal der prioriteret i forhold til rapportens anbefalinger, efter jeres mening?
  • Hvad er jeres holdning til hvornår og hvordan emnerne bliver implementeret?

-Offentlig transport

  • Hvordan sikres offentlig tranport i landsbyområder og rundt i kommunen?

 

Der vil være ordstyrer og lidt kaffe/kage/frugt under valgmødet.

 

Arrangør: TIB & Torrild Lokalråd

 

:::::::::::::::::::::::::

 

Borgernes engagement i lokalråd kan være en måde at virkeliggøre demokratiske idealer om aktivt medborgerskab.

Ved at deltage i dialogen knyttes borgerne tættere til deres lokalområde, og det kan være med til at styrke følelsen af lokalt fællesskab og sammen-hængskraft

 

Kommunernes Demokratiprogram, Februar 2010