IdegrundlagIndkaldelse

  Borgermøde og Generalforsamling

 Torsdag d.14.marts 2019 -  kl.19:00-21:00

 Torrild Forsamlingshus


Hvad mener du

om trafikken igennem Torrild?


Borgermøde – kl.19:00-20:30


Gæster fra Odder Kommune:

 • Ole Lyngby Pedersen, formand for Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget
 • Gitte Rasmussen, Ingeniør, Teknik & Miljø


Dagsorden – emner til debat/drøftelse:


Veje / Trafiksikkerhed

 • Bygennemfart – Torrild – COWI 2017 rapport – Hvornår er det Torrild der står for tur??
  • Sikker krydsnings af Kongshusvej – busstoppesteder vs. legeplads/sportsplads vs. – kirke/forsamlingshus – Torrild er ’to-delt’ af Kongshusvej!!
  • Yderligere fartdæmpende foranstaltning vedr. bygrænse mod Gjesing – der køres alt for stærkt igennem Torrild!!
  • Skal der være fællesstier/fortov på Kongshusvej igennem Torrild?? Er det et behov/ønske??
 • ’Ny Krogstrupvej’
  • I forbindelse med omlægningen af Grobshulevej, blev det flere gange skitseret at man har påtænkt en forlængelse til Gl. Horsens Landevej. I kommuneplanen 2017-2029 er vejen indtegnet.
 • Cykelsti mellem Torrild og Fillerup
  • I kommuneplan 2017-2029 er der skitseret anlæg af en cykelsti fra Gjesing til Fillerup

Øvrigt – kort status:

 • Vindmøller: Inden for område 1.V.2 syd for Torrild kan opstilles maks. 3 møller med en maks. totalhøjde på 100 m.
 • Ny jernbaneføringTorrild Lokalråd – Generalforsamling - kl.20:30-21:00


Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Beretning v. formanden
 • Regnskab v. kassereren
 • Indkomne forslag
 • Valg
 • Eventuelt


Forslag, som ønskes behandlet som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Borgernes engagement i lokalråd kan være en måde at virkeliggøre demokratiske idealer om aktivt medborgerskab.

Ved at deltage i dialogen knyttes borgerne tættere til deres lokalområde, og det kan være med til at styrke følelsen af lokalt fællesskab og sammen-hængskraft


Kommunernes Demokratiprogram, Februar 2010


Copyright © All Rights Reserved