Idegrundlag

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Torrild Lokalråd

Dagsorden i henhold til vedtægter

Torsdag d.23.marts kl.19:00-21:00 - Torrild Forsamlingshus

Før generalforsamlingen vil vi afholde et kort

borgermøde m. præsentation af

Torrild Udviklingsplan 2017 til endelig kommentering.

Alle er velkomne. Der vil blive mulighed for at få kaffe/kage og øl/vand

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før d.23.marts 2017.

E-mail: lokalraad@torrild.dk

 

 

 

 

 

 

 

Borgernes engagement i lokalråd kan være en måde at virkeliggøre demokratiske idealer om aktivt medborgerskab.

Ved at deltage i dialogen knyttes borgerne tættere til deres lokalområde, og det kan være med til at styrke følelsen af lokalt fællesskab og sammen-hængskraft

 

Kommunernes Demokratiprogram, Februar 2010